0

NodeJS & Beyond

Share
  • 185 1
 Published at Apr 19th, 2019 2:30 p.m. 185 1 0 4
  • 185 1

Kể từ khi công nghệ NodeJS bắt đầu được giới thiệu vào tháng 3 năm 2009 (first commit) cho đến nay trải qua 10 năm phát triển, NodeJS đã đạt tới hơn 22 nghìn commits trên github và 10 phiên bản. Sự phát triển mạnh mẽ của ngôn ngữ javascript và nodejs còn kéo theo kho mã nguồn mở npm và yarn trở thành kho module mã nguồn mở lớn nhất từ trước đến giờ, biến nodejs thực sự trở thành một hệ sinh thái phát triển phần mềm. Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng kết nối con người và vạn vật kết nối, cần một cấu trúc linh hoạt trong thời gian thực và nhẹ khiến việc tìm hiểu và ứng dụng nodejs càng trở nên cần thiết.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.