Published at Nov 30th, 2018 4:21 AM 192 0 0 4
  • 192 0

Series này mình sẽ tìm hiểu, giới thiệu về sàn giao dịch tiền điện tử (cryptocurrency), những lưu ý khi thiết kế, xây dựng sàn tiền ảo (coin) trao đổi, mua bán Bitcoin, Ethereum, ...

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.