Published at thg 11 30, 2018 4:21 SA 218 2 0 4
  • 218 2

Series này mình sẽ tìm hiểu, giới thiệu về sàn giao dịch tiền điện tử (cryptocurrency), những lưu ý khi thiết kế, xây dựng sàn tiền ảo (coin) trao đổi, mua bán Bitcoin, Ethereum, ...

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.