COMMENTS


Jun 1st, 2019 12:12 p.m.

Các tác gỉa rất tâm huyết 😄

0
| Reply
Share
Avatar DeltA @delta
Jun 5th, 2019 4:24 p.m.

Cuốn này hồi lâu em tính vừa học vừa dịch này, mà 1 mình không nổi nên out.

0
| Reply
Share
Jun 6th, 2019 7:21 a.m.

Series hữu ích, cảm ơn tác giả nhé

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.