0

Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao web framework Fask - Python

Share
  • 89 1
 Published at thg 1 22, 3:42 SA 89 1 0 3
  • 89 1

Flask là một web framework, nó là một Python module cho phép bạn phát triển các ứng dụng web một cách dễ dàng. Nó có tính mở rộng và là một microframework không bao gồm ORM (Object Relational Manager) hoặc các tính năng tương tự.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.