Published at Jul 3rd, 2022 8:55 a.m. 120 0 0 1
  • 120 0

Trong series này, mình sẽ cố gắng tổng hợp các kiến thức cơ bản của Machine Learning để củng cố kiến thức của bản thân cũng như có cơ hội chia sẻ kiến thức mình học được với mọi người. Hãy theo dõi series này và cho mình xin ý kiến để cải thiện bài viết hơn nha.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.