0

Nhập môn lý thuyết cơ sở dữ liệu

Share
  • 205 3
 Published at thg 5 15, 2021 5:46 SA 205 3 0 2
  • 205 3

Database hay cơ sở dữ liệu là các cụm từ được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực dữ liệu, lập trình phần mềm, công nghệ thông tin, website … là thành phần vô cùng quan trọng để xây dựng và phát triển phần mềm, ứng dụng trên nền tảng mobile, PC.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.