+6

PHP Unit Testing With PHPUnit

Share
  • 594 11
 Published at thg 1 22, 2018 6:08 AM 594 11 2 6
  • 594 11

Biết rằng Unit Test quan trọng và mang lại nhiều lợi ích là thế nhưng việc áp dụng, thực hiện như thế nào cho đúng và hiệu quả là một điều không dễ. Loạt bài này sẽ giới thiệu cho bạn các khái niệm cơ bản về testing. Nó sẽ cho bạn biết vì sao việc sử dụng static là không tốt, tại sao Dependency Injection tuyệt vời, sự khác biệt giữa mockstub và làm thế nào để yêu cái thanh màu xanh, đỏ ấy.

Reference: Unit Testing Tutorial - by Juan Treminio

Share

COMMENTS


Avatar Truong Dang @xdangminhtruongx
thg 7 2, 2019 6:20 AM

(baiphuc)

0
| Reply
Share
thg 7 3, 2019 12:53 AM

@xdangminhtruongx

Quên hết rồi =))

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.