+6

PHP Unit Testing With PHPUnit

Share
  • 840 15
 Published at Jan 22nd, 2018 6:08 a.m. 840 15 2 6
  • 840 15

Biết rằng Unit Test quan trọng và mang lại nhiều lợi ích là thế nhưng việc áp dụng, thực hiện như thế nào cho đúng và hiệu quả là một điều không dễ. Loạt bài này sẽ giới thiệu cho bạn các khái niệm cơ bản về testing. Nó sẽ cho bạn biết vì sao việc sử dụng static là không tốt, tại sao Dependency Injection tuyệt vời, sự khác biệt giữa mockstub và làm thế nào để yêu cái thanh màu xanh, đỏ ấy.

Reference: Unit Testing Tutorial - by Juan Treminio

Share

COMMENTS


Avatar Truong Dang @xdangminhtruongx
Jul 2nd, 2019 6:20 a.m.

(baiphuc)

0
| Reply
Share
Jul 3rd, 2019 12:53 a.m.

@xdangminhtruongx

Quên hết rồi =))

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.