+3

Lộ trình học backend Java

Share
  • 805 14
 Published at Jan 19th, 2022 2:51 a.m. 805 14 0 2
  • 805 14

Series này tổng hợp các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến backend Java.

  • Bài viết đầu mình sẽ xoay quanh Java và Spring, dành cho các bạn fresher/junior/middle.
  • Bài viết thứ hai sẽ giới thiệu các công nghệ nâng cao nằm ở phạm vi hệ thống và kiến trúc, dành cho các bạn middle/pre-senior.

Hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.