+3

Lộ trình học backend Java

Share
  • 311 11
 Published at thg 1 19, 2:51 SA 311 11 0 2
  • 311 11

Series này tổng hợp các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến backend Java.

  • Bài viết đầu mình sẽ xoay quanh Java và Spring, dành cho các bạn fresher/junior/middle.
  • Bài viết thứ hai sẽ giới thiệu các công nghệ nâng cao nằm ở phạm vi hệ thống và kiến trúc, dành cho các bạn middle/pre-senior.

Hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.