0

[LINUX 101] Series làm quen với Linux cho Newbie

share
  • 19 2
  • Report
Published at Oct 16th, 3:04 PM 19 2 0 2
  • 19 2
  • Report

Trong Series này mình và mọi người sẽ cùng nhau đi từ những khái nghiệm cơ bản nhất đến những kiến thức nâng cao hơn về Linux, hi vọng series LINUX 101 sẽ giúp có ích với các bạn.

share