+2

Từ phát triển tới triển khai

Share
 • 598 5
 Published at Jan 12th, 2019 3:12 p.m. 598 5 0 2
 • 598 5

Làm thế nào để tạo ra một môi trường phát triển hoàn chỉnh và sẵn sàng cho việc triển khai? Đó chính là thứ mà series Từ phát triển tới triển khai của mình sẽ đem lại cho bạn.

Từ phát triển tới triển khai

Đây là 3 bài viết sẽ xuất hiện trong series lần này:

 • Từ phát triển tới triển khai P1: Backend, NodeJS, API
 • Từ phát triển tới triển khai P2: Frontend, VueJS, SPA - SSR
 • Từ phát triển tới triển khai P3: PHP Laravel

Nội dung chính của series này là cho các bạn một cái nhìn thực tế, người thực việc thực của việc phát triển web với các stack công nghệ mình đã từng trải qua là NodeJS, VueJSPHP.

Thật may mắn vì 3 stack này chính là đại diện cho 3... cái gì đó của việc phát triển web (cái gì đó thì mình cũng chưa biết gọi là gì):

 • API Backend với NodeJS, đây là kiến trúc để bạn phát triển 1 service API thuần.
 • Frontend với VueJS, các bạn sẽ được xem mình phát triển 1 ứng dụng thuần frontend theo cả 2 kiểu SPA, SSR như thế nào.
 • Cuối cùng là bài viết về PHP Laravel, chứa đựng việc phát triển app dựa trên 1 framework rất phổ biến của PHP, cũng chính là phần phức tạp hơn với việc xuất hiện nhiều service liên quan hơn.

Tất cả đều có mindset về việc triển khai ứng dụng qua docker image. Tức là tìm cách để sau khi dev rồi sẽ cho ra được docker image chứa ứng dụng hoàn chỉnh. Điều này sẽ có lợi với các hệ thống triển khai bằng Kubernetes, Docker swarm hay tích hợp với quá trình CI/CD.

Còn đây là những thứ mà series này không chứa:

 • Tối ưu docker image
 • CI/CD
 • Triển khai ứng dụng trên server, VPS,...

Đây là những thứ sẽ được nói ở những bài viết riêng vì độ phức tạp của nó.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.