+1

Kiến thức vụn vặt về aws từ nontech cho nontech

Share
  • 93 1
 Published at Feb 25th, 2023 10:02 a.m. 93 1 0 2
  • 93 1

Series dành cho những ai mới tìm hiểu về aws và không phải chuyên tech.

Bài viết từ góc nhìn của người không có tech 🖖

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.