+4

Mờ Lờ Óp Sê Ri - Lưu lại các kiến thức về MLOps

Share
  • 150 4
 Published at Nov 17th, 2022 2:49 a.m. 150 4 0 3
  • 150 4

Mình làm series này để note lại các kiến thức mình tìm hiểu được về MLOps. Hi vọng series này sẽ mang đến cho các bạn các cái nhìn tổng quan về lĩnh vực thú vị này.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.