+2

Chuẩn viết code PHP theo PHP Fig

Share
  • 729 6
 Published at Aug 5th, 2018 4:37 p.m. 729 6 0 12
  • 729 6

Khi học bất cứ ngôn ngữ lập trình nào, thì độ thông thạo ngôn ngữ lập trình không chỉ ở việc viết sản phẩm chạy được mà còn ở việc code gọn và đẹp ở cách bố trí, đặt tên biến,... Và với PHP thì có chuẩn chung là PHP Fig

Nếu bạn định thiết kế 1 framework PHP riêng hay commit xây dựng framework PHP nào đó như Zend, Laravel,... thì buộc bạn phải quan tâm tất cả các chuẩn

Nếu bạn là kĩ sư, dev hay sinh viên IT có hướng làm PHP thì bắt buộc phải nắm được PSR-1 và PSR-2

Serie này chỉ gồm các chuẩn đã được chấp nhận là PSR-1,2,3,4,6,7,11,13,15,16,17

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.