+2

Ruby on Rails API with Vue.js

Share
  • 201 1
 Published at thg 3 5, 2019 4:25 SA 201 1 0 4
  • 201 1

Mình đã đắn đo khá lâu trước khi viết (dịch) series này, mục đích của mình là học một framework front-end, vì từ trước đến giờ mình học viết web trên Rails, phần views khá tù khi đụng đến JS, bản thân mình cũng tự thấy mình yếu JS... haha 😌 Mà gì chứ yếu thì phải làm cho nó mạnh lên, nhỉ? 😎

Sau khi tham khảo các framework vàng của làng front-end, mình phân vân giữa ba anh chàng: Angular - bố Google làm to, React - mẹ Facebook cũng nhà mặt phố, và Vue - gia thế chưa đến tầm nhưng lại có khí chất ngang ngửa đàn anh 😌 (So sánh ba bạn này lại là một bài phân tích dài dài thật dài, nên thôi không lan man, để mọi người tìm đọc ở bài khác vậy). Dù sao cũng lần đầu học framework front-end, mình cứ chọn cái học nhanh và dễ thâu túm trước - Vue đã được "chấm".

Rồi! Nếu bạn đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé! (◕‿◕)

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.