0

Thiết lập theme Material Component cho Android

Share
  • 79 0
 Published at Jun 13th, 2019 7:13 a.m. 79 0 0 2
  • 79 0

Bạn đã migrate ứng dụng Android của mình sang AndroidX và trong quá trình đó, họ cũng đã chuyển sang sử dụng Material Components cho Android thay vì Design Support Library. Hoặc là bạn đã may mắn khi bắt đầu một ứng dụng từ đầu và sử dụng các thư viện mới này ngay lập tức. Trong cả hai trường hợp, các widget cốt lõi mà bạn kết hợp vào ứng dụng của bạn giờ đây hầu hết nằm trong gói com.google.android.material và mang theo nhiều thuộc tính theme/style mới.

Bài viết này sẽ đề cập đến các thuộc tính global mới và các thuộc tính kiểu trên mỗi widget được giới thiệu.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.