Published at Sep 21st, 2018 6:30 a.m. 183 1 0 6
  • 183 1

Series dựa trền nguồn THE REACT SERIES Nội dung của series sẽ đưa bạn đọc từ những thứ cơ bản như giới thiệu về react js, react-router, next.js, redux-saga, styled components, jsx, redux và tạo một project nhỏ. Chúng ta sẽ dần dần khám phá và làm chủ react qua những bài học đó. Nào, giờ thì bắt đầu thôi !!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.