+1

Pytorch Learning Series.

Share
  • 57 0
  Published at Oct 11th, 5:50 PM 57 0 0 1
  • 57 0

Đơn giản như tiêu đề, đây là 1 series học Pytorch của mình, series này hướng tới cho chúng ta nắm bắt từ đầu về Pytorch, từ những thứ căn bản nhất đến những thứ cầu kì nhất, cho đến cuối cùng là việc deploy lên production. Đây cũng là 1 cách để mình lưu dữ kiến thức sau này có thể đọc lại. Hy vọng nó sẽ giúp ích với những ai muốn bắt đầu với nó.

Share