0

Kỹ Thuật Code theo phong cách TDD - Chân Kinh Test Đại Đi 😎

Share
  • 242 1
 Published at thg 11 5, 2019 2:08 SA 242 1 0 1
  • 242 1

Cùng theo Đường Tăng lụm bí kíp người đời hay nói là Kỹ Thuật TDD nhưng theo giới Lấy Kinh thì nó có cái tên hết sức Việt Nam đó là Kỹ Thuật Test Đại Đi Qua các bài viết trong cái Series này các bạn sẽ phần nào hiểu qua và que dần với nó.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.