Published at thg 11 20, 2021 4:34 CH 3844 70 0 24
  • 3844 70

Design Patterns là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, nó khá quan trọng và mọi lập trình viên muốn giỏi đều phải biết. Design Pattern được sử dụng thường xuyên trong các ngôn ngữ OOP. Nó cung cấp cho bạn các “mẫu thiết kế”, giải pháp để giải quyết các vấn đề chung, thường gặp trong lập trình. Các vấn đề mà bạn gặp phải có thể bạn sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết nhưng có thể nó chưa phải là tối ưu. Design Patterns giúp bạn giải quyết vấn đề một cách tối ưu nhất, cung cấp cho bạn các giải pháp trong lập trình OOP.

Nắm rõ được 23 mẫu Design Patterns này sẽ giúp cho các Developers như hổ mọc thêm cánh, như rồng dài 1000km 😄

Share

CONTENTS


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.