0

Tự học NodeJS, NodeJS cho mobile

Share
  • 242 0
 Published at Feb 19th, 2019 1:38 AM 242 0 2 3
  • 242 0

Hello anh em, qua một thời gian học và thực hành React Native nay mình quyết định học thêm bên phía server và ở đây mình có chọn NodeJS, trước đây mình cũng đã từng học PHP nhưng mình không áp dụng cho mobile bởi vì với NodeJS, realtime, khả năng kết nối thật sự là tốt hơn PHP.

Trong series này mình sẽ tóm tắt lại những điều mà mình học được và kinh nghiệm khi kết hợp NodeJS và React Native, Thanks!!!

Share

COMMENTS


Feb 19th, 2019 1:40 AM

mong chờ bài viết của anh (clap)

0
| Reply
Share
Feb 19th, 2019 1:40 AM

@hoangken (yaoming)

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.