+4

Học Kubernetes qua ví dụ minh họa

Share
  • 1451 11
 Published at Jan 7th, 2020 12:13 p.m. 1451 11 1 6
  • 1451 11

Mình viết series này để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình, hi vọng mọi người ném đá cực mạnh để có thể xây được nhà mới.

Đầu tiên trước khi bắt tay vào tutorial thì hiện tại mình đang thực hành với môi trường như sau, các bạn có thể tham khảo sắm cho mình server cần thiết.

Tham khảo thêm các đăng kí VPS free Tier của Amazon ở link sau: cách đăng ký sử dụng dịch vụ Free Tier AWS 1 năm bằng ViettelPay

Ở series này mình ko xài server AWS, vì công ty mới sắm cho mình 1 cụm server khá ngon tha hồ nghịch có cấu hình như sau:

Cấu hình server

VPS TAGS IPV4 CPU RAM HOST
MasterNode 13.250.65.121 2 2G framgia1c.mylabserver.com
Worker1 54.255.214.99 2 1G framgia2c.mylabserver.com
Worker2 13.229.96.149 2 1G framgia3c.mylabserver.com

Kiểm tra các ports của server

Master Nodes

Protocal Direction Port Range Purpose Used By
TCP Inbound 6443* Kubernetes API server All
TCP Inbound 2379-2380 etcd server client API kube-apiserver, etcd
TCP Inbound 10250 Kubelet API Self, Control plane
TCP Inbound 10251 kube-scheduler Self
TCP Inbound 10252 kube-controller-manager Self

Worker Nodes

Protocal Direction Port Range Purpose Used By
TCP Inbound 10250 Kubelet API Self, Control plane
TCP Inbound 30000-32767 NodePort Services** All

All Nodes Đều có Outbound là 22 (SSH), 80 (HTTP) và 443 (HTTPS)

** ở đây là port mặc định của NodePort

Share

COMMENTS


Avatar Nguyễn Văn Bách @bachnguyen2907
Jan 7th, 2020 12:21 p.m.

Nice

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.