+2

Monitoring with Prometheus

Share
  • 228 7
 Published at thg 9 15, 2022 8:00 SA 228 7 0 2
  • 228 7

Chào mừng các bạn tới với Monitoring with Prometheus Series. Trong series này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách giám sát hệ thống sử dụng công cụ Prometheus, chắc đa số mọi người đều tìm hiểu Prometheus bằng cách cài đặt nó lên trên Kubernetes, ở trong series này thì chúng ta sẽ không làm vậy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Prometheus từ đầu tới cuối, từ cách cài Prometheus bằng Linux package, cách cài đặt các công cụ để cung cấp metrics cho Prometheus lên trên các con máy ảo, container, tới cách thiết kế hệ thống Alertmanager và cấu hình mở rộng Prometheus, và rất nhiều chủ đều khác 😁.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.