+1

Sắp xếp và Tìm kiếm căn bản

Share
  • 155 5
 Published at Mar 28th, 2023 1:30 a.m. 155 5 0 6
  • 155 5

Chào tất cả các bạn,
Mình là Hạnh.
Giới thiệu đôi chút về bản thân, thì mình từng là học sinh chuyên tin và hiện đang hold job kỹ sư phần mềm.


Trong series này thì mình sẽ trình bày các bạn phần các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản.
Lý do vì sao mình viết series này thì là vì 2 lý do căn bản sau đây:

  1. Cần thiết! Những thuật toán này là căn bản, và nắm chắc nó thực sự là cần thiết cho mọi kỹ sư phần mềm.
  2. Dễ hiểu! Trên internet rất nhiều bài viết về thứ này, nhưng theo mình thì thực sự rất khó hiểu. Nên nếu các bạn học thuộc, thì rồi cũng sẽ quên, và điều này rất nguy hiểm. Chỉ có hiểu rõ thì không bao giờ quên nữa!

Nội dung trong series này bao gồm:

1. Thuật toán sắp xếp

2. Thuật toán tìm kiếm

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.