0

Tìm hiểu In App Purchase trong Flutter

Share
  • 286 0
 Published at Feb 11th, 2020 1:38 p.m. 286 0 0 2
  • 286 0

Chào các bạn, hôm nay team Flutter 200lab sẽ chia sẻ cho mọi người cách sử dụng thư viện In App Purchase trong Flutter.

  • Đối với các bạn chưa biết đến Flutter thì các bạn hãy ghé qua trang chủ của Flutter: https://flutter.dev/
  • Còn với các bạn đang học hay làm việc với Flutter, chần chừ gì nữa mà không theo dõi series này để apply ngay tính năng này vào dự án của bạn.
  • Link pub: https://pub.dev/packages/in_app_purchase
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.