0

Kiểm thử UI/UX: Tổng hợp những điều cần lưu ý

Share
  • 203 0
 Published at Nov 19th, 2018 4:11 a.m. 203 0 0 3
  • 203 0

Khi thực hiện kiểm thử phần mềm, bên cạnh việc đảm bảo sản phẩm vận hành đúng chức năng, đúng yêu cầu ra thì việc kiểm tra UI/UX cũng có vai trò hết sức quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu 1 số điểm cần lưu ý trong kiểm thử UI/UX qua bài tổng hợp những điểm cần lưu ý khi test UI/UX của sản phẩm.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.