Published at May 22nd, 2019 8:49 a.m. 3787 25 0 4
  • 3787 25

Lời nói đầu

Series này tổng hợp kiến thức bạn cần có để tự tin đạt được chứng chỉ LPIC-1, là bước khởi đầu cho các bạn nhập môn Linux. Để đạt được chứng chỉ này bạn phải trải qua 2 bài thi đó là exams 101-400 và 102-400 và phải đậu cả hai để mới được cấp bằng. Kiến thức mình viết được trích dẫn từ cuốn LPI-C1: Linux Professional Institute Certification Study Guide 4th Edition. Sẽ có 1 số từ cơ bản mình sẽ không dịch ra tiếng Anh để các bạn tập làm quen với hệ thống Linux sau này. Đây là lần đầu tiên mình viết một series hướng dẫn nên có gì thiếu sót mong các bạn đóng góp và thông cảm để mình ngày càng hoàn thiện nữa nhé.


Mục lục

Phần 1: Đề thi 101- 400

Chương 1: Khám phá Command-Line trên Linux

Chương 2: Quản lý phần mềm

Chương 3: Cấu hình phần cứng

Chương 4: Quản lý Files

Chương 5: Boot Linux và chỉnh sữa file

Phần 2: Đề thi 102 - 400

Chương 6: Cấu hình hệ thống X11, vùng miền, và in ấn

Chương 7: Quản trị hệ thống

Chương 8: Cấu hình mạng căn bảng

Chương 9: Viết Script, cấu hình Email, và sử dụng Database

Chương 10: Đảm bảo an ninh cho hệ thống

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.