+1

Single Page Application with ReactJS, Rails API

Share
  • 116 0
  Published at Jan 3rd, 2018 10:35 AM 116 0 1 2
  • 116 0

Trong series này mình sẽ từng bước xây dựng một ứng dụng SPA từ Ý tưởng -> Thiết kế wireframe -> Cài đặt

Mình sử dụng các công nghệ chính:

  • Backend: Rails API
  • Frontend: React, Redux sagas
  • Devops: Docker

Bài toán là xây dựng 1 ứng dụng "Quản lý Tasks", giúp người dùng quản lý các công việc của bản thân và nhóm. Qua ví dụ thực tế này thì các bạn sẽ học được dễ dàng và hiệu quả.

Nếu thấy thú vị thì nhớ upvote vào bài viết cho mình nhé 😁 Và nhấn vào flow mình để có thông báo bài viết mới nhé

Share

COMMENTS


Hoàn Kì @HoanKi
Jan 11th, 2018 1:50 AM

Chấm

0
| Reply
Share