0

Tìm hiểu về React Router.

Share
  • 69 0
  Published at Mar 13th, 2018 2:24 AM 69 0 0 2
  • 69 0

Giới thiệu về React Router.

Những ai đã học qua về ReactJS chắc hẳn sẽ biết rằng ReactJS chỉ là thư viện để tạo các Component và từ các Component đấy xây dựng thành view giao diện, đặc biệt ở đây là bản thân ReactJS nó không có Router. Vì vậy, React Router được sinh ra để giải quyết vấn đề này. React Router được dùng để giúp việc dẫn hướng UI đồng bộ với URL. Để dễ hiểu hơn về React Router, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về history của React Router và ví dụ về tạo một website có sử dụng React Router.

Share