+2

Xây dựng docker container backend Flask, frontend Vuejs và sử dụng traefik để cân bằng tải.

Share
  • 377 2
 Published at Sep 23rd, 2019 7:19 a.m. 377 2 0 2
  • 377 2

Chào mọi người, các bạn cũng đã biết lợi ích của docker mang lại và traefik để cân bằng tải cũng như kích hoạt https. Nhưng việc xây dựng và hiểu sâu hơn các module liên kết với nhau như thế nào cần học 1 thời gian dài và rất dài. Mình thì khác, mình luôn học những thứ sẽ có kết quả tự tay mình làm theo các tutorial, và từ đó mới comeback để đọc lại ý nghĩa của từng dòng code nó như thế nào.

Series này sẽ mang cho mọi người 1 cách hệ thống việc xây dựng ứng dụng backend như flask và frontend vuejs và xem chúng nó giao tiếp nhau như thế nào

Grab a coffee and let’s get started

facebook: https://www.facebook.com/quanghung997

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.