Published at thg 4 23, 2023 12:04 CH 335 5 0 3
  • 335 5

Trong series này mình sẽ hướng dẫn thực tế giúp người đọc tìm hiểu về khái niệm Microservices và cách triển khai chúng bằng cách sử dụng Spring Boot và Spring Cloud.

Bài viết bao gồm các phần giới thiệu về Microservices và lợi ích của chúng, giải thích về Spring Boot và Spring Cloud, cũng như hướng dẫn chi tiết về cách triển khai một dự án Microservices sử dụng Spring Boot và Spring Cloud.

Trong quá trình triển khai dự án, bài viết cung cấp cho người đọc các ví dụ cụ thể và chi tiết về các tính năng của Spring Cloud như Service Discovery, Config Server, Zuul Proxy, Ribbon Client, Feign Client, Hystrix Circuit Breaker, và Sleuth Tracing.

Bài viết cũng đề cập đến một số vấn đề thường gặp khi triển khai Microservices, như sự phân tán của hệ thống, khó khăn trong việc quản lý và triển khai, và cần có một đội ngũ DevOps tay nghề cao để xử lý các vấn đề liên quan đến triển khai và giám sát.

Tóm lại, bài viết cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan và thực tiễn về việc triển khai Microservices với Spring Boot và Spring Cloud, giúp họ áp dụng những kiến thức này vào các dự án thực tế của mình.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.