Asked thg 3 29, 2019 6:19 SA 118 0 0
  • 118 0 0
0

Phải chạy lệnh eval liên tục

Share
  • 118 0 0

Như tiêu đề thì chả biết sao từ sáng nay git của mình bị permission denied liên tục. Cứ phải chạy eval "$(ssh-agent -s)" với ssh-add liên tục để push với pull code. Có ai bị trường hợp này chưa nhỉ?

Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
thg 3 29, 2019 9:31 SA

có khi liên quan tới git ssh key đang đc config ở máy bạn chăng?

0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Tuan Anh @TuanAnh9996
thg 3 29, 2019 10:30 SA

@devil_boom_129 mình tìm mãi cũng ko thấy nguyên nhân từ đâu ra @@, tự dưng lại bị, thử xóa đi add lại rồi mà vẫn vậy

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
thg 3 29, 2019 10:34 SA

tối kiến là xoá đi pull lại?

0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Tuan Anh @TuanAnh9996
thg 3 29, 2019 12:22 CH

@devil_boom_129 dính hết tất cả repo ấy bạn @@, chắc do acc bị sao

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
thg 3 29, 2019 12:46 CH

@TuanAnh9996 hay tạo hẳn cái ssh-key mới?

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.