Asked Dec 28th, 2018 8:34 a.m. 280 0 5
  • 280 0 5
-2

Lỗi truy vấn dữ liệu relatioship laravel

Share
  • 280 0 5

E có các model với code datatable ở controller như này. Không hiểu tại sao chỉ lấy ra được dữ liệu ở bảng User mà bảng Category tương tự thì lỗi ko hiển thị dc?

Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
Dec 28th, 2018 8:37 a.m.

Bạn thử thêm vào model Category

protected $table = 'ten_bang_category_trong_db';
0
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Dec 28th, 2018 8:39 a.m.

xem lại tên bảng đúng chưa b

0
| Reply
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Dec 28th, 2018 8:42 a.m.

@dao.thai.son Không được nó vẫn vậy

Untitled.png

0
| Reply
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Dec 28th, 2018 8:42 a.m.

@vunguyen10111995 chuẩn tên rồi mà ko hiểu sao nó chỉ lấy dc từ bảng user thôi 😦

0
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Dec 28th, 2018 8:44 a.m.

@tuanndz bạn dump cái $post->Category ra xem nó có gì ko nào

0
| Reply
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Dec 28th, 2018 8:57 a.m.

@vunguyen10111995 m dump ra như này mà sao kiểm tra ở phần network ko thấy nó in ra gì nhỉ? Đây là cái User lấy dc dữ liệu? Untitled123.png

0
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Dec 28th, 2018 9:18 a.m.

@tuanndz bạn thử

->addColumn('category', function($post) {
    dd($post->User);
})

xem sao

0
| Reply
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Dec 28th, 2018 9:39 a.m.

@vunguyen10111995 Vẫn có dữ liệu nhưng cái Category bị lỗi 😃)

0
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Dec 28th, 2018 9:47 a.m.

@tuanndz bạn cho mình xem nó là kiểu dữ liệu gì được không

0
| Reply
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Dec 28th, 2018 9:57 a.m.
0
| Reply
Share
Jan 2nd, 2019 4:56 a.m.

Đọc câu hỏi nhưng chưa hiểu là cụ thể bạn đang muốn hỏi gì. 😢

0
| Reply
Share

5 ANSWERS


Answered Dec 28th, 2018 9:57 a.m.
0

Thay $post->Category->name = $post->Category()->name xem đc không bạn ơi

Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Dec 28th, 2018 10:02 a.m.

Viết $post->Category()->name bị lỗi .Viết $post->Category->name mới đúng. Mình viêt với model User thì hiển thị oke nhưng Category thì lỗi bạn ơi ?

0
| Reply
Share
Avatar Quiet @simple1805
Dec 28th, 2018 10:14 a.m.

@tuanndz Vậy là mình đoán định nghĩa quan hệ trong hàm Category sai rồi, bạn thêm cho mình khoá ngoại vào quan hệ xem sao :-?

0
| Reply
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Dec 28th, 2018 10:18 a.m.

@huusu1996 m dd($post->Category) vẫn có dữ liệu mà ?

0
| Reply
Share
Answered Dec 28th, 2018 3:56 p.m.
0
  • Dữ liệu category_id trong bảng posts có thể đang bị sai chăng? category_id có thể đang bị null hoặc không tồn tại trong bảng categories. 🤔
  • dd() sử dụng trong vòng lặp thì hình như chỉ dump được dữ liệu của phần tử đầu tiên thôi thì phải. 😀
Share
Answered Dec 31st, 2018 10:03 a.m.
0

Bạn có model Product quái đâu mà gọi thế kia? Nhân tiện bạn đặt lại hết tên hàm ở dạng functionName() giúp mình.

Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Jan 2nd, 2019 1:16 a.m.

model Product ? Đây m làm trang blog mà 😃)

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 2nd, 2019 1:40 a.m.

@tuanndz uk. Thế model User có cái hàm quái gì kia? Mà dùng cho mình markdown để hiển thị code. Screenshot khó debug

0
| Reply
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Jan 2nd, 2019 1:51 a.m.

@devil_boom_129 User có gì lạ đâu ? E mới dùng php storm chưa biết 😃)

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 2nd, 2019 1:55 a.m.

@tuanndz markdown ở viblo ấy! User có cái hàm products() trỏ tới model ko tồn tại kia kìa

0
| Reply
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Jan 2nd, 2019 1:57 a.m.

@devil_boom_129 ah vâg nhưng cái User đấy e vẫn lấy và in ra được dữ liệu còn Category thì ko ? mặc dù Category vẫn lấy được dữ liệu nhưng ko in ra dc

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 2nd, 2019 2:01 a.m.

@tuanndz chuẩn hóa lại code đi thì mới debug đc. Chứ cái mớ lộn xộ nnayf ko ai muốn nhìn đâu

0
| Reply
Share
Answered Dec 31st, 2018 10:06 a.m.
0

bạn cho mình xin các migrations(hoặc bảng của bạn lập) để mình xem. nếu có thể cho source code thì càng tốt

Share
Answered Jan 7th, 2019 4:17 a.m.
0

không bit tên trong table của bạn là Category hay category, "category _id nên viết đúng tên trong table "

bạn thử viết thế này xem có dc ko

public function Category () { return $this->belongsTo(Category ::class, 'category _id, 'id'); }

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.