Asked Oct 24th, 2018 12:39 a.m. 1044 0 1
  • 1044 0 1
+2

Nhận diện mã captcha

Share
  • 1044 0 1

Ai đó giúp em có API nào nhận diện được mã Captcha như ảnh đính kèm không ạ?

Oct 24th, 2018 5:41 a.m.

Nếu mã như hình 11-20 thì có thể xây dựng thuật toán để nhận diện được bạn ạ. Còn những hình khác thì mình e là khá khó, mã captcha sinh ra để phân biệt người và máy mà, nên người ta thiết kế để máy không thể vượt qua được.

+4
| Reply
Share
Oct 24th, 2018 6:34 a.m.

Cách làm bạn có thể xem qua bài viết này https://viblo.asia/p/breaking-a-captcha-by-machine-learning-bWrZneDbKxw

+1
| Reply
Share
Oct 24th, 2018 3:15 p.m.

@quocnb cảm ơn anh. Bài này em đọc rồi. Có chút hạn chế là thế mạnh của e là .NET, nên Python em không rành? Chắc sẽ mất một tgian đầu tư.

0
| Reply
Share
Oct 24th, 2018 3:16 p.m.

@thanhhau Captcha 11-20: e thử sử dụng thư viện tessract nhưng không nhận diện ra được a có ý tưởng nào về mã captcha 11-20 ko? E định fill lại màu chữ thành đen, còn nền trắng. May ra Tesseact nhận dạng được

0
| Reply
Share
Oct 24th, 2018 3:17 p.m.

Có a/c nào ở đây đã làm việc với Google Cloud Vision chưa ạ? Cho em tham khảo với

0
| Reply
Share
Oct 24th, 2018 11:31 p.m.

@mincasoft bạn cần hỏi vấn đề gì về GG Cloud Vision thì cứ đặt câu hỏi mới lên. Sẽ có nhiều người biết để trả lời cho bạn hơn

0
| Reply
Share
Oct 25th, 2018 5:59 a.m.

@mincasoft mỗi loại dữ liệu sẽ có một đặc điểm riêng, nên nếu có thể bạn nên xây dựng lại mô hình cho riêng mình như bài viết mà bạn @quocnb đã nhắc đến ở trên. Mình chưa sử dụng thư viện Tessract bao giờ nên cũng không rõ là cách bạn làm có được hay không. 😄

+1
| Reply
Share
Oct 25th, 2018 6:46 a.m.

@thanhhau mình cũng nghĩ vậy, mỗi loại chắc phải xây dựng một model riêng để train data.

0
| Reply
Share
Oct 25th, 2018 2:02 p.m.

1 ANSWERS


Answered Oct 25th, 2018 3:16 a.m.
-1

Bạn ll mình 0922350676 nam

Share
Oct 25th, 2018 2:01 p.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.