Asked Oct 2nd, 2018 6:58 p.m. 749 0 2
  • 749 0 2
0

Những điều cơ bản về Hệ thống thông tin ?

Share
  • 749 0 2

Mính muốn tìm hiểu về hệ thống thông tin, xin vài dòng cơ bản ạ?

Oct 2nd, 2018 11:52 p.m.
0
| Reply
Share
Oct 3rd, 2018 12:49 a.m.

Mình cũng ko biết nói như thế nào, nhưng mà như ngành hệ thống thông tin của trường mình thì sẽ cần học những môn đặc thù như là "hệ cơ sở dữ liệu phân tán", "phát triển hệ thống dựa trên tri thức (mạng nơ-ron, ...)", ...

0
| Reply
Share
Avatar Uyen Diep @DiepUyen
Oct 3rd, 2018 2:42 p.m.

@quocnb @vuongthai95 @QuangPH cảm ơn các bạn nhiều ❤️

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Oct 3rd, 2018 12:46 a.m.
Accepted
+3

Mình không biết background của bạn là gì nhưng mình sẽ trả lời bạn theo đúng chương trình đào tạo chuyên ngành HTTT của trường mình, bạn có thể tìm hiểu theo. Theo mình thì các công việc của HTTT bao gồm thu thập thông tin, xử lý và lưu trữ, truy xuất thông tin, bạn có thể tìm hiểu 1 trong các phần đó cũng được.

  1. Kiến thức cơ bản: Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, làm quen với hệ thống Linux.
  2. Các mô hình phân tích và thiết kế HTTT
  3. Kiến thức về CSDL, CSDL nâng cao: Tìm hiểu về các hệ quản trị CSDL quan hệ cơ bản(postgresql, mySQL, SQL server,...), cách thiết kế và quản trị CSDL(tối ưu hóa lưu trữ, tối ưu hóa truy vấn, tối ưu hóa index,...), các hệ quản trị CSDL noSQL(mongodb,...), CSDL đa phương tiện,...
  4. Các hệ phân tán, tính toán phân tán, xử lý dữ liệu phân tán, cân bằng tải(load balancing),...
  5. Tìm kiếm và trình diễn thông tin, tìm hiểu về các máy tìm kiếm như Elastic search, Solr,...
  6. Trí tuệ nhân tạo, hệ cơ sở tri thức, hệ trợ giúp quyết định, Machine learning, Data mining, Natural language processing

Về cơ bản chương trình đào tạo là vậy, còn mình thì bị trôi gần hết nên không dám nói thêm 😦(

Share
Answered Oct 4th, 2018 7:30 a.m.
0

Chào bạn. Bạn muốn hỏi về "NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN"? Đại học Công nghệ TP.HCM có đào tạo chuyên ngành hệ thống thông tin.

Về cơ bản thì: Hệ thống thông tin quản lý là ngành học về con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức - doanh nghiệp.

Sinh viên khi theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc và kỹ năng mềm cần thiết. Các bạn sẽ được tiếp cận cách quản lý dự án công nghệ thông tin, lập trình web, mạng và truyền thông,..

Sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc như: thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh; chuyên viên phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống; Quản trị viên hệ thống thông tin; Nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở các bộ phận quản lý dự án

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.