Asked Mar 18th, 2019 10:12 a.m. 219 0 2
  • 219 0 2
0

Hỏi về cách xóa tin nhắn từ database của firebase

Share
  • 219 0 2

Chào mọi người, em có tạo 1 web chat dựa theo phần hướng dẫn của firebase tại https://codelabs.developers.google.com/codelabs/firebase-web/#3 mọi người cho e hỏi là muốn xóa tin nhắn đã gửi thì làm như thế nào vậy ạ ? ý e là xóa từ database luôn ạ, e cảm ơn ( e có tạo 1 nút xóa mà chỉ xóa ở web thôi, reload lại trang thì lại có @@ )

2 ANSWERS


Answered Mar 19th, 2019 1:05 a.m.
Accepted
+4

Bạn có thể tham khảo ở docs này nhé: https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/delete-data và ở đây: https://www.fullstackfirebase.com/cloud-firestore/notes#bulk-delete

Khả năng là code của bạn có vấn đề dẫn đến việc việc delete có thể chưa được thực hiện 😐

Share
Mar 19th, 2019 2:27 a.m.

e có làm theo bài viết ở link https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/delete-data và thấy có lỗi : Error removing document: FirebaseError: Missing or insufficient permissions. hicc

0
| Reply
Share
Mar 19th, 2019 2:40 a.m.

Vậy em check xem

0
| Reply
Share
Mar 19th, 2019 3:15 a.m.

vâng, e cảm ơn a :d

0
| Reply
Share
Answered Mar 19th, 2019 12:59 a.m.
+1

e lên console xóa trực tiếp thôi

Screen Shot 2019-03-19 at 7.58.13 AM.png

  • chọn db mà e đang dùng, vào & xóa cái gì cần xóa thôi
Share
Mar 19th, 2019 2:28 a.m.

dạ, tại e tạo 1 button xóa tin nhắn nên muốn là bấm vào nút đó thì xóa tin nhắn luôn ý ạ 😄

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.