Asked May 31st, 7:38 AM 88 1 2
  • 88 1 2
+3

Xin nhờ giải thích đoạn code

Share
  • 88 1 2

Mọi người giải thích giúp mình function này với được không ak, mình đọc code React đến đây thì không hiểu.

Mình có lên mạng tra cứu nhưng vì tiếng Anh còn hạn chế nên không hiểu được nhiều, rất mong mọi người giúp đỡ Mình xin cám ơn !

2 ANSWERS


Answered May 31st, 7:45 AM
+3

Function này dùng để get file từ url mà bạn truyền vào function. await fetch(url) => Bởi vì fetch sẽ trả về cho bạn 1 Promise, nó sẽ trả về giá trị cho bạn trong tương lai, nên thêm await vào để chờ cho Promise đó trả về kết quả rồi mới chạy tiếp xuống dòng code tiếp theo.

Share
Anh Tran @thanh_tuan
Jun 1st, 9:23 AM

asyn - await thì mình rõ rồi, còn cái mình đang không hiểu là chỗ blob() với new File() bạn ạ, bạn giải thích thêm mình chỗ này được không. Cám ơn bạn Son Dao nhiều

0
| Reply
Share
Answered May 31st, 7:49 AM
+2

Cái getFile nó sẽ download nội dung file qua đường link được truyền vào từ biến url. Sau đó return lại instance File trong JavaScript - chứa nội dung file đã download về.

Vì việc download file fetch trong JS nó sẽ là bất đồng bộ - tức dòng lệnh trên chưa chạy xong nhưng dòng dưới đã chạy xong rồi. Thế nên trong code có bổ sung await phía trước lời gọi hàm để dòng lệnh fetch nó trở nên như là đồng bộ - tức dòng lệnh sau sẽ được thực thi sau khi lệnh trước đó thực thi xong.

Share
May 31st, 9:30 AM

Bác nào downvote em vậy, downvote mà ko cho cái comment.

0
| Reply
Share
Anh Tran @thanh_tuan
Jun 1st, 9:24 AM

asyn - await thì mình rõ rồi, bạn có thể giải thích thêm cho mình chỗ blob() với new File() được không.

Rất xin lỗi vì lúc đầu mình đã không nói rõ

0
| Reply
Share
iamfresher @benkyou
Jun 1st, 9:38 AM

@huukimit check log xem đứa nào downvote đấm cho nó trận bạn ơi 😄

0
| Reply
Share
Jun 1st, 10:24 AM

@thanh_tuan Như bạn biết thì một cái HTTP Request/Response nó 2 phần chính: Header, Body Content.

Do code của bạn cần thao tác với file nhận được nên cần khởi tạo instance của File. Cái constructor của File nó nhận đầu vào là Blob object - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Blob. Đây là object tương tác trực tiếp với nó chứa raw data - tương ứng với Body Content của response. Nhiệm vụ của Blob là đọc raw data và chuyển sang dạng text, binary data (nếu server trả về file)...

Dùng fetch, cái promise nó sẽ trả lại một instance của thằng Response - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Response - Tương ứng với response mà server trả về. Trong object này có một method là .blob - trả về một cái promise để solve cái Blob object- Cái mà dev cần để khởi tạo File.

Và cái instance của File mới là cái mà getFile muốn sẽ trả về. (Đúng ra là nó trả về promise, và cái promise đấy khi solve sẽ trả về File).

+1
| Reply
Share
Jun 1st, 10:27 AM

Tóm tắt lại:

  • fetch(url) => return Response
  • Response thì implement cái interface Body, nên nó có cái method .blob để lấy ra Blob.
  • Cái Blob được lấy ra, dùng để khởi tạo instance cho File qua constructor

Nếu muốn hiểu rõ hơn thì bạn vào cái link tài liệu của Mozilla đọc chi tiết thêm nhé:

+1
| Reply
Share
Jun 1st, 10:30 AM

@benkyou mình có biết gì đâu. (^^;)

0
| Reply
Share
Anh Tran @thanh_tuan
Jun 3rd, 1:16 AM

@huukimit mình cám ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả nhé . 🙏🙏

0
| Reply
Share