Asked May 31st, 2019 4:09 PM 251 0 1
  • 251 0 1
+1

Tài liệu chuyên ngành Hệ thống thông tin?

Share
  • 251 0 1

Mình mới đăng kí chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin, nhưng chưa biết nhiều tài liệu cần sử dụng. Mình xin ý kiến của mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

1 ANSWERS


Answered May 31st, 2019 4:56 PM
+6

Thực ra mình thấy bạn chưa cần chuẩn bị tài liệu trước hay gì cả, ở đây mình còn ít slide cũ chương trình đào tạo Hệ thống thông tin của Đại Học Bách Khoa Hà Nội(không đủ), bạn có thể tham khảo trước.

Như mình đã trả lời bạn trước đây, các công việc của HTTT bao gồm thu thập thông tin, xử lý và lưu trữ, truy xuất thông tin:

  1. Kiến thức cơ bản: Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, làm quen với hệ thống Linux.
  2. Các mô hình phân tích và thiết kế HTTT
  3. Kiến thức về CSDL, CSDL nâng cao: Tìm hiểu về các hệ quản trị CSDL quan hệ cơ bản(postgresql, mySQL, SQL server,...), cách thiết kế và quản trị CSDL(tối ưu hóa lưu trữ, tối ưu hóa truy vấn, tối ưu hóa index,...), các hệ quản trị CSDL noSQL(mongodb,...), CSDL đa phương tiện,...
  4. Các hệ phân tán, tính toán phân tán, xử lý dữ liệu phân tán, cân bằng tải(load balancing),...
  5. Tìm kiếm và trình diễn thông tin, tìm hiểu về các máy tìm kiếm như Elastic search, Solr,...
  6. Trí tuệ nhân tạo, hệ cơ sở tri thức, hệ trợ giúp quyết định, Machine learning, Data mining, Natural language processing
  7. etc

Bạn sẽ cần tìm hiểu một cách khái quát hết tất cả những điều trên sau đó sẽ định hướng bản thân đi chuyên sâu theo một mảng nhỏ nào đó.

Mình nghĩ khi bắt đầu 1 lĩnh vực mới(chuyên ngành mới so với bạn) mà bạn chưa rõ về nó, cái bạn cần chưa phải là kiến thức mà là sự định hướng, cái có thể giúp bạn là một mentor tốt chứ không phải 1 đống tại liệu mà bạn có thể bị ngộp trong đấy ngay từ giây phút đầu tiên. Sự định hướng sẽ giúp bạn từ từ đến với chuyên ngành một cách bài bản, từng bước. Việc ngộp kiến thức(cái gì cũng thấy chưa biết, cái gì cũng muốn học) là cực kì nguy hiểm và tốn thời gian trong giai đoạn bắt đầu.

Mà bạn không biết có thể tìm mentor tốt ở đâu, bạn có thể đến với Sun* với vị trí intern 😃) hoặc liên hệ trực tiếp tới mình =)) =)) =))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.