Asked Sep 22nd, 2019 8:00 p.m. 143 0 2
  • 143 0 2
+1

Hỏi về Form trong bootstrap 4

Share
  • 143 0 2

Mình đọc về bootstrap 4, đến đoạn như hình thì không hiểu nó đang nói gì, mong các bác thông não giúp ạ. .position-static sẽ có tác dụng gì ạ? Hình như không phải canh dọc hay canh ngang, vì em thử bỏ class đó thì nó cũng nằm y chang.

Link gốc để đọc: https://getbootstrap.com/docs/4.3/components/forms/?#without-labels

2 ANSWERS


Answered Sep 23rd, 2019 12:31 a.m.
+2

Class .position-static có nội dung là position: static!important;. Đây là tác dụng khi có class Screenshot from 2019-09-23 07-29-11.png

và không có class này

Screenshot from 2019-09-23 07-29-32.png

Khi không thêm class .position-static thì 2 element bị đè lên nhau :v

Share
Avatar Dũng @quocdungabc
Sep 23rd, 2019 3:34 p.m.

hi, thanks pác nhiều.

0
| Reply
Share
Answered Sep 23rd, 2019 12:47 a.m.
+2

Ý họ nói là nếu trong trường hợp bạn dùng input[type="checkbox|ratio"] mà không có thẻ label đi kèm thì cần reset cái thuộc tính position về giá trị mặc định là static. Bằng cách thêm cái .position-static cho cái checkbox. Bởi vì cái .form-check-input nó đang có position: absolute. Nếu không reset về static thì sẽ bị lỗi giao diện giống @dao.thai.son nói ở dưới.

Share
Avatar Dũng @quocdungabc
Sep 23rd, 2019 3:35 p.m.

thanks pác nhiều ạ.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.