Asked Jan 30th, 2019 2:50 a.m. 351 0 2
  • 351 0 2
0

Cài đặt CakePHP trên MacOS bị lỗi

Share
  • 351 0 2

Hiện mình đang có việc cần phải làm với CakePHP, tuy nhiên khi khởi tạo project mới thì gặp cái lỗi này

Mình đã thử cách cài các php-intl, nhưng đều không tác dụng. Và cài XAMPP ở MacOS hiện là giải pháp đang ổn nhất, vấn đề là nó cũng kèm theo lỗi MySQL không connect 😦 Mọi người giúp mình với

2 ANSWERS


Answered Jan 31st, 2019 1:31 a.m.
Accepted
+3

Screen Shot 2019-01-31 at 8.24.41 AM.png

Anh vừa check thì thấy php-intl đã được bundle vào sẵn gói package php của homebrew rồi, nên em chỉ cần install php bằng brew là sẽ có ngay intl khích hoạt nhé, không phải cài thêm gì cả 😂

Đơn giản chỉ cần 😄

$ brew install php72

Chú ý là có thể em sẽ cần export path, hoặc start service php-fpm nên nữa nến cần. Dùng lệnh which php để check từ terminal, nếu nó ra kết quả là /usr/local/opt/php@7.2/bin/php thì được, còn ra /usr/bin/php thì tức là em vẫn đang dùng php mặc định của MacOS.

Screen Shot 2019-01-31 at 8.30.38 AM.png

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 31st, 2019 1:44 a.m.

Ồ ra vậy! Em cảm ơn anh

0
| Reply
Share
Answered Jan 30th, 2019 2:54 a.m.
0

Remove XAMPP đi, và cài lại hết bằng Homebrew em ạ 😄

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 30th, 2019 2:58 a.m.

em đang ko cài xampp ạ. hiện em cài toàn bộ homebrew đấy. Mà thực sự CakePHP thực sự Không-thân-thiện-với-Táo tì nào cả 😭 em cài laravel thì trơn tru bất ngờ😒

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 30th, 2019 2:59 a.m.

@thangtd90 từ ngày hôm qua nghe lời anh Cùi Bắp là factory reset lại máy thì em chưa động vào XAMPP tí nào cả

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jan 30th, 2019 3:03 a.m.

@devil_boom_129 Good job, không động vào XAMPP là tốt rồi =))

Dùng homebrew thì chỉ cần brew install php7x-intl thôi em :-? đang dùng php bao nhiêu thì cài extension tương ứng 😄

em gõ brew search intl ra xem tên package đầy đủ của nó là gì 😄

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 30th, 2019 3:05 a.m.

Vấn đề mới đây ạ

Screen Shot 2019-01-30 at 10.05.16 AM.png

0
| Reply
Share
Avatar No Naem @Naem
Jan 30th, 2019 4:08 a.m.
0
| Reply
Share
Avatar No Naem @Naem
Jan 30th, 2019 4:09 a.m.
0
| Reply
Share
Jan 30th, 2019 5:37 a.m.

@devil_boom_129 Bạn thay cái 7x bằng version tương ứng trên máy bạn ý. VD: php72-intl

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 30th, 2019 6:00 a.m.

@huukimit vẫn báo No formulae find on taps

0
| Reply
Share
Avatar Quan @lhquan89
Jan 30th, 2019 10:27 a.m.

Mình xài bộ đôi Ampps + cakephp hơn năm rồi trên macos khá là ổn định!

  1. sudo apachectl stop => stop apache mặc định
  2. install Ampps http://ampps.com/downloads và khởi động ampps 3.download source cakephp https://github.com/cakephp/cakephp/releases
  3. move Source Code => Applications/AMPPS/www/
  4. run http://localhost/cakephp
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.