Asked Aug 8th, 2018 4:47 a.m. 458 0 3
  • 458 0 3
0

React js, Framework,

Share
  • 458 0 3

chào mọi người! Mình muốn xây dựng một trang web Front-end và Back-end sử dụng React Js thì có Framwork nào hỗ trợ không vậy mọi người.

3 ANSWERS


Answered Aug 8th, 2018 5:40 a.m.
Accepted
+4

Bản thân React JS là một thư viện hỗ trợ làm phần view (user interfaces), thế nên nếu ý bạn là muốn dùng nó để làm logic backend phức tạp thì rất tiếc là nó không phù hợp, bạn nên tìm những framework hỗ trợ viết backend thì hơn.

Còn nếu ý bạn là muốn đưa code frontend viết bằng ReactJS lên render ở phía server, tức làm Server Side Rendering, thì bạn có thể dùng Next.js

Share
Aug 8th, 2018 6:36 a.m.

cảm ơn bạn nhiều!!!

0
| Reply
Share
Answered Aug 8th, 2018 5:07 a.m.
+2

Trên trang chủ của Reactjs có nói

React A JavaScript library for building user interfaces

nên chắc không ai muốn dùng Reactjs làm back-end đâu. Backend bạn có thể sử dụng Nodejs chẳng hạn

Share
Aug 8th, 2018 6:36 a.m.

Cảm ơn bạn 😃

0
| Reply
Share
Answered Aug 8th, 2018 8:20 a.m.
0

Mình nghĩ bạn đang muốn hỏi là 1 trang web dùng front-end là ReactJS thì nên chọn back-end là framework nào. Hiện tại thì rất nhiều framework back-end hỗ trợ ReactJS nhé bạn

Share
Aug 9th, 2018 4:34 a.m.

ReacJS là để build UI, còn backend thì dùng framework hay ngôn ngữ nào mà chả được bạn?!!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.