Asked Feb 20th, 2020 9:08 a.m. 448 0 2
  • 448 0 2
+1

Laravel: Update data vào mảng cách tối ưu nhất

Share
  • 448 0 2

Trong laravel mình muốn update dữ liệu vào mảng tối ưu nhất. bởi vì trên API gửi từ APP về liên tục. Mình đã sữ dụng array_push() or $arr[]..để nối dữ liệu thêm sau vào sau mảng thêm trước, Không biết các bác có cách nào nhanh, và tối ưu nhất... xin tham khảo ý kiến với ạ

Feb 20th, 2020 10:03 a.m.

Mình chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn lắm:

bởi vì trên API gửi từ APP về liên tục

Ý bạn có phải là dưới app sẽ thực hiển đẩy dữ liệu liên tục, rồi server sẽ lấy data và đẩy vào một cái mảng. Bạn lưu cả cái mảng đấy vào trong database? 🤔

0
| Reply
Share
Avatar Ti Em @thanhminh1998
Feb 20th, 2020 10:20 a.m.

@huukimit Chính xác là như z ạ. em sữ dụng foreach để lấy dữ liệu hiện tại có trong ĐB, rồi em sữ dụng array_push() nối chuỗi hiện tại và dưới app gửi lên xong em update lại ạ

0
| Reply
Share
Feb 21st, 2020 12:42 a.m.
Avatar Ti Em @thanhminh1998
Feb 21st, 2020 2:47 a.m.

trong mỗi id có cột tracking với dữ liệu thêm vào là 1 kiểu json: [{type,thoi_gian},{type,thoi_gian},......] mỗi lần app gửi xuống là nó update vào trong cột tracking push về sau

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Feb 22nd, 2020 1:56 a.m.
+1

@thanhminh1998 Nếu lưu vào dữ liệu gửi lên vào một bảng thì sau bạn nhỉ? Mỗi lần app gửi dữ liệu lên server thì mình lưu thành một row mới trong database. VD:

id user_id type json_value created_at
1 1 view_post_tracking { "postID": 1, "title": "First post" } 2020-02-21 04:00:00
2 1 view_post_tracking { "postID": 2, "title": "Sencond post" } 2020-02-21 05:00:00
3 1 view_post_tracking { "postID": 3, "title": "Third post" } 2020-02-21 06:00:00
4 1 open_link_tracking { "postID": 2, "title": "Second post" } 2020-02-21 07:00:00

Lúc nào bạn cần dùng thì query tất cả các row trong database ra. 🤔

SELECT logs.*
FROM logs
WHERE user_id = 1 AND type = 'view_post_tracking'
Share
Feb 22nd, 2020 1:59 a.m.

@thanhminh1998 Bạn thử xem xét cách tách cái cột tracking thành bảng tracking_logs của mình ở trên xem. Tách cột tracking ra bảng logs riêng thì sẽ không bị vấn đề phải lấy array data cũ ra, push item mới rồi lưu lại nữa.

0
| Reply
Share
Answered Feb 20th, 2020 9:14 a.m.
-1

thật sự không hiểu bạn hỏi gì : ))

Bạn có thể nêu vấn đề chi tiết hơn không ạ

Share
Avatar Ti Em @thanhminh1998
Feb 20th, 2020 9:20 a.m.

Em đang viết API Cập nhập tracking, em làm update được rồi. nhưng dữ liệu gửi xuống liên tục, em muốn sữ dụng cách nào đó nó tối ưu hơn. đơn giản là vậy từ trên mobile gửi dữ liệu xuống sau đó API update nó. cứ gửi xuống là em update vào sau cái mảng đó.

0
| Reply
Share
Avatar Hải Hà @HaiHaChan
Feb 20th, 2020 9:20 a.m.

@hongquanfit thanh niên toàn xóa câu hỏi sau khi được support nãy nè 🤣

0
| Reply
Share
Avatar Ti Em @thanhminh1998
Feb 20th, 2020 9:22 a.m.

@HaiHaChan em không bjk tắt comment ạ.

0
| Reply
Share
Feb 20th, 2020 9:24 a.m.

@thanhminh1998 bạn hỏi xong đừng xóa câu hỏi nhé 😄

Vấn đề không hiểu ở đây là bạn đang sử dụng trong ngữ cảnh nào, bạn đang viết thông báo cho hay làm gì??

Nếu bạn muốn push data vào 1 mảng thì chỉ có sử dụng array_push chứ đâu còn cách nào khác?

nên mình đang không hiểu bạn muốn tối ưu gì nữa??

0
| Reply
Share
Avatar Ti Em @thanhminh1998
Feb 20th, 2020 9:32 a.m.

@hongquanfit nãy em post nhầm chỗ rồi em k bjk tắt comment chỉ thấy delete thôi ạ. cảm ơn sư phụ

0
| Reply
Share
Avatar Hải Hà @HaiHaChan
Feb 20th, 2020 9:44 a.m.

@thanhminh1998 sau ReplyShare có kí hiệu ... bạn click vô sẽ hiển thị dropdown cho phép bạn edit/delete comment nhé

0
| Reply
Share
Avatar Ti Em @thanhminh1998
Feb 20th, 2020 9:46 a.m.

@HaiHaChan chỉ edit với xóa thôi ạ.

0
| Reply
Share
Feb 20th, 2020 9:57 a.m.

@thanhminh1998 Mình thấy vừa nãy bạn post nhầm chỗ xong admin có vào báo và bảo là đã chuyển bài bạn đăng về lại chuyên mục question rồi đó. 😃

0
| Reply
Share
Feb 20th, 2020 9:58 a.m.

Nhưng có vẻ bạn không biết nên lại xóa mất câu hỏi mà đã được mọi người support trước đó 😃

0
| Reply
Share
Avatar Ti Em @thanhminh1998
Feb 20th, 2020 9:59 a.m.

@huukimit em không biết ạ. mới lần đầu hỏi đáp. Em thường đọc bài thôi ạ

+2
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.