Asked Apr 10th, 2018 1:22 p.m. 1368 0 2
 • 1368 0 2
+1

Chức năng Delete cho ứng dụng React

Share
 • 1368 0 2

Em đang làm 1 ứng dụng theo như đề bài Recipe Box của FCC. Tuy nhiên hiện tại với function delete em đang bị lỗi ở việc cứ click delete thì kết quả trả về là lỗi null. Ai có thể giúp em với project này được không ạ? Đây là repo: https://github.com/BlazingRockStorm/FCCRecipe

2 ANSWERS


Answered Apr 11th, 2018 1:44 a.m.
Accepted
+4

Theo mình thì bạn dùng props để truyền dữ liệu từ App.js thì ở bên Dishes.js ở trong constructor bạn phải gán giá trị cho nó chứ. Bởi lúc này khi bạn chưa gán giá trị thì state của bạn = null nên khi delete nó không có data thì sẽ xảy ra lỗi ở trên. Mình có sửa lại một chút bạn xem qua nhé Screenshot from 2018-04-11 08-43-26.png

Share
Apr 11th, 2018 2:20 a.m.

Thực ra không cần phải gán giá trị của dishes trong constructor. Cứ giữ nguyên như ban đầu cũng được. Trong deleteDish mình dùng trực tiếp props là xong

Còn về deleteDish bạn có thể viết ngắn gọn như dưới

deleteDish(dishName) {
  let dishes = this.props.dishes.filter(dish => dish.dishName != dishName)
  this.setState({dishes});
}
+5
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Apr 11th, 2018 2:26 a.m.

đúng là không cần gán trong constructor, mình vẫn có thể lấy trực tiếp từ function deleteDish nhưng ý e muốn để nó trong state e thấy nó dễ hiểu hơn. Bởi trong code của bạn có sử dụng state để lấy ra dữ liệu nên ý e là chỉ sửa đổi theo ý của bạn ấy 😄

+1
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 13th, 2018 4:22 p.m.

giờ em mới xem được ạ! tuy nhiên vẫn chưa xóa được ạ 😦

0
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Apr 14th, 2018 9:48 a.m.

@devil_boom_129 mình clone project về làm thử và được rồi mà bạn. bạn xem có nhầm ở đâu không nhé

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 16th, 2018 9:27 a.m.

@vunguyen10111995 • em có inbox anh video em chạy sản phẩm ạ

0
| Reply
Share
Answered Apr 16th, 2018 10:49 a.m.
0

Mình đã xem code của bạn, và thấy có khá nhiều vấn đề:
+, Thứ 1: Bạn có thể tạo state dữ liệu ngay trong file Disher.js để việc thao tác thêm, sửa, xóa được dễ dàng hơn
+, Thứ 2: Nếu bạn muốn tạo bộ dữ liệu dishes (như cách mà bạn để trong file App.js, mình hiểu rằng bạn muốn dùng bộ dữ liệu này cho nhiều component khác nhau đúng không)...
=> Nếu vậy bạn có thể dùng như cách mình làm là dùng function componentDidMount() của react để lấy dữ liệu props gửi sang và lưu nó trong state mới được tạo trong Disher.js Bạn có thể tham khảo code mình đã sửa nhé... Trong source code này mình mới chỉ sửa show dữ liệu và xóa... Bạn có thể áp dụng cho chức năng thêm và sửa...
Link nè: https://github.com/vanquynguyen/FCCRecipe

import React from 'react';
import Dish from './Dish';

class Dishes extends React.Component {
  constructor(props){
    super(props);
    //Trong component này, Khởi tạo state ban đầu là rỗng.
    this.state = {
      dishes: {}
    }
  }
  
  componentDidMount() {
    // Trong lần render đầu tiên, props được lưu ngay trong state tại component này
    var dishes = this.props.dishes
    this.setState({
      dishes: dishes
    })
  }

  deleteDish(dishName){
    let dishes = this.state.dishes.slice();

    dishes.forEach((dish, index) => {
      if (dish.dishName === dishName) {
        dishes.splice(index, 1);
      }
    });

    this.setState({
      dishes: dishes
    });
  }

  render() {
    var data = this.state.dishes
    let dishes
    if(data.length > 0) {
      dishes = data.map((dish, index)=> {
        return <Dish key={index} dishName={dish.dishName} ingredients={dish.ingredients} deleteDish={this.deleteDish.bind(this)} />
      })
    }

    return(
      <div className="row">{dishes}</div>
    );
  }
}

export default Dishes;

*Hiển thị dữ liệu ra từ state (bạn hãy yên tâm rằng dữ liệu trong state được mapping từ dữ liệu props truyền sang, điều này có nghĩa là: dữ liệu dishes bên component cha: App.js thay đổi thì dữ liệu trong state tại component này cũng thay đổi nhé).*
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.