Asked May 18th, 2020 11:46 a.m. 140 0 2
  • 140 0 2
0

Đưa biến javascript vào trong asset_path

Share
  • 140 0 2

Chào mọi người. Mình đang có đoạn code js.erb như thế này

if ($(this).attr('value')=='path1') {
  $('#div').append('<img src="<%= asset_path('road/path1/image.png') %>"/>')
}

if ($(this).attr('value')=='path2') {
  $('#div').append('<img src="<%= asset_path('road/path2/image.png') %>"/>')
}

Có cách nào chuyển đoạn code trên thành dạng

$('#div').append('<img src="<%= asset_path('road/"' + $(this).attr('value') + '"/image.png') %>"/>')

không hả mọi người?

2 ANSWERS


Answered May 19th, 2020 4:54 a.m.
+1

lúc file này được compile thành js thì làm gì có biến này $(this).attr('value')

var asset_path = "<%= asset_path('/')%>"
$('#div').append(`<img src="${asset_path}${$(this).attr('value')}/image.png"/>`)

Share
Answered May 19th, 2020 3:13 a.m.
0

Chuyển thế thì bị sai logic rồi @devil_boom_129 , vì code cũ người ta chỉ tạo image kho có value là path1path2 thôi 🤔

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.