+1

Xu hướng của giải pháp ERP

Trên con đường của chuyển đổi số thì ERP là một trong các module quan trọng của doanh nghiệp. Sau đây là tổng hợp các xu hướng của ERP

1 Cloud hóa các giải pháp ERP

Các giải pháp giờ đây phát triển trên nền tảng đám mây, giúp cho việc triển khai giải pháp đơn giản hơn và các doanh nghiệp cũng dễ dàng tiếp xúc với các giải pháp ERP hơn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không cần phải đầu tư hạ tầng phần cứng, không cần phải đầu tư ban đầu cho bảng quyền phần mềm rất lớn, dễ dàng tích hợp với các ứng dụng chuyên nghiệp khác của doanh nghiệp,..

2 iERP phổ biến hơn

Chúng ta đang phải đối phó với lượng dữ liệu ngày càng khổng lồ, và bản thân dữ liệu cũng ngày càng phức tạp hơn và các doanh nghiệp cần phải tìm kiếm một công cụ để nhanh chóng chuyển Dữ liệu thành Thông tin giúp cho các nhà quản lý nhanh chóng có các quyết định thông minh hơn. ERP tích hợp với các công nghệ trí tuệ ngày càng phổ biến hơn. Tự động hóa quy trình, xử lý dữ liệu thông minh để cài thiện năng suất, hiệu quả và lợi nhuận.

3 Mobile App

Xu thế làm việc ở nhà và ngay trên đường đi ngày càng trở nên phổ biến hơn nên các ERP sẽ đưa ra các nghiệp vụ có thể vận hành trên các thiết bị di động

4 Phân tích dữ liệu

Các ERP giờ đây cần phải cung cấp thêm cho người dùng các phân tích, đánh giá giúp ích cho các hoạt động của họ hàng ngày và đặc biệt là giúp cho tất cả thành viên của tổ chức đều có khả năng phân tích, đánh giá. Bằng cách phát triển sản phẩm hay tích hợp với các giải pháp chuyên nghiệp thì ERP sẽ mang đến cho người dùng các thông tin hơn là dữ liệu.

5 Xử lý dữ liệu theo thời gian thực (real time)

Với CMCN 4.0 cùng với yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về dịch vụ như cung cấp cho họ thông tin nhanh hơn, phản hồi các dịch vụ nhanh hơn, cùng với các đối thủ tăng cường sử dụng công nghệ, đặt ra cho doanh nghiệp các thách thức về xử lý nghiệp vụ hoạt động hàng này dựa trên dữ liệu, phân tích, tốc độ, chính xác và thông minh hơn

6 Nâng cao giá trị của các module Tài chính

Một trong các giá trị hàng đầu của ERP là tích hợp các hoạt động của doanh nghiệp với các hoạt động của kế toán & tài chính, và xu hướng của ERP sắp tới sẽ là tự động hóa các hoạt động về tài chính và các hoạt động hàng ngày nhất là việc đánh giá hiệu quả với EPM (Enterprise Performance Management), Kế hoạch tài chính (FP&A Finance Planning and Analytics) , ngân sách cùng với kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp (S&OP Sale and Operation Planning)

7 Tập trung nhiều hơn vào Digital Marketing

Xu hướng các nhà quản trị marketing cần dữ liệu từ các chương trình marketing được đưa vào hệ thống ERP để phân tích, đánh giá hiệu quả của các chương trình marking nhằm đảm bảo chương trình của họ xây dựng nhằm đúng vào khách hàng mục tiêu, thị trường và sản phẩm của họ - và đây là thách thức mới cho các ERP với việc tích hợp số liệu của các giải pháp, ứng dụng Digital Marketing

8 Thân thiện người dùng và cá nhân hóa

Ngày nay, các ERP cần phải đối mặt với các yêu cầu về thân thiện hơn với người dùng, cho phép họ tự xây dựng các giao diện, quy trình nhằm đảm bảo tốt nhất việc thu thập dữ liệu và vận hành của họ. Tăng cưởng yêu cầu về quản trị của bộ phận IT mà giảm đi yêu cầu về việc thiết lập các giao diện, các quy định của người dùng nhằm phù hợp với yêu cầu thay đổi nhanh chóng của thị trường. Việc các nhân hóa cũng giúp cho các tập đoàn đa quốc gia nhanh chóng triển khai giải pháp của mình ở các quốc gia mới và tiết kiệm chi phí hơn khi bảo trì và phát triển các giải pháp đang áp dụng cho các quốc gia đã triển khai

9 Công nghệ in 3D

in 3D giúp cho các nhà sản xuất giảm chi phí và tăng cường hiệu quả trong quá trình sản xuất. ERP cần cung cấp cho máy in 3D này rất nhiều dữ liệu nhằm theo dõi các hoạt động trong quá trình in, xử lý và phát triển sản phẩm

10 IoT và ERP

Chắc chắn rồi, IoT ngày càng phát triển và như là một phần của quản lý vận hành của doanh nghiệp, các số liệu mà IoT cung cấp cho ERP và ERP cung cấp cho IoT sẽ được. Việc tích hợp này mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi tức như số liệu chính xác hơn, ghi nhận được số liệu chi tiết,...

11 Mô hình 2 lớp của ERP

Các head-office giờ đây cần phải trao quyền nhiều hơn ở các công ty thành viên về mặt vận hành, nhất là các tập đoàn đa quốc gia, cần phải phân cấp đâu là dữ liệu tập trung quản lý, đâu là dữ liệu các thành viên quản lý nhằm giúp cho các thành viên linh hoạt hơn trong khu vực, quốc gia mà họ đang thực hiện kinh doanh tại đó

12 Bảo mật và Tương thích tốt hơn

Đây là xu hướng mà chắc chắn năm nào cũng có, và luôn ở sau cùng - yêu cầu bảo mật của ERP ngày càng tốt hơn, tính thích tốt hơn với môi trường và luật pháp của quốc gia sở tại


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.