Cách sử dụng markdown

Mở đầu

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu văn bản được tạo ra bởi John Gruber, sử dụng cú pháp khá đơn giản và dễ hiểu, dễ nhớ. Nếu nắm vững các cú pháp của Markdown bạn có thể trình bày bài viết của mình một cách mạch lạc, ấn tượng mà không mất nhiều thời gian. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn để bạn có thể hiểu và sử dụng được ngay những cú pháp đó.

Nội dung

Tiêu đề

Bạn có thể viết các lớp tiêu đề h1, h2, h3 cho đến h6 bằng cách thêm số lượng ký tự # tương ứng vào đầu dòng. Một ký tự # tương đương với h1, 2 ký tự # tương đương với h2 ...

Ví dụ khi viết

# h1
## h2
### h3
#### h4
##### h5
###### h6

thì kết quả sẽ là

h1

h2

h3

h4

h5
h6

Nhấn mạnh, highlight

Bạn có thể kẹp một từ ở đầu và cuối bằng 1 ký tự * để in nghiêng, 2 ký tự ** để bôi đậm, và 3 ký tự *** để vừa in nghiêng vừa bôi đậm.

*in nghiêng*
**bôi đậm**
***vừa in nghiêng vừa bôi đậm***

Để viết inline code, bạn dùng cú pháp

`inlide code`

Để highlight block code, bạn viết

```php

echo ("highlight code");

```

sẽ được kết quả là

echo ("highlight code")

Link, image

Link

Để chèn link vào bài viết, bạn dùng cú pháp sau

[title](http://~)

Ví dụ

[Markdown](http://https://vi.wikipedia.org/wiki/Markdown)

=> Markdown

Image

Cú pháp chèn hình ảnh như sau

![alt](http://~)

Ví dụ nếu viết

![markdown](https://images.viblo.asia/518eea86-f0bd-45c9-bf38-d5cb119e947d.png)

thì bạn sẽ chèn được hình ảnh như thế này rồi. alt

List

List dạng gạch đầu dòng

* item

Ví dụ bạn viết

* item 1
* item 2
* item 3

thì sẽ được kết quả như sau

  • item 1
  • item 2
  • item 3

List dạng số

1. item

Ví dụ bạn viết

1. item 1
2. item 2
3. item 3

thì sẽ được kết quả như sau

  1. item 1
  2. item 2
  3. item 3

Horizonal rules

Để có được horizonal rules bạn chỉ cần viết *** như sau

***
horizonal rules

kết quả là


horizonal rules

Blockquotes

Cú pháp blockquotes là

> text

kết quả:

text

Escape markdown

Đôi khi trong khi viết bài bạn sẽ sử dụng những kí kiệu trùng với cú pháp của markdown. Để phân biệt, bạn chỉ cần thêm dấu \ trước những kí hiệu đó là được.

Ví dụ nếu bạn viết

\*text*

thì kết quả sẽ là *text* chứ không phải text(in nghiêng)

Viblo advanced Markdown Embedment

Cách 1: Dùng cú pháp dưới đây để chèn link video từ tất cả các nguồn:

{@embed: URL}

Ví dụ:

{@embed: https://www.youtube.com/watch?v=HndN6P9ke6U}

Cách 2: Hiện tại Viblo hỗ trợ chèn link từ Youtube, Vimeo, Slideshare, Codepen, Gist, JSFiddleGoogle Slide. Cú pháp như dưới đây:

Youtube

{@youtube: Youtube ID or URL}

Ví dụ

{@youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HndN6P9ke6U}

Vimeo

{@vimeo: Vimeo ID or URL}

Ví dụ

{@vimeo: https://vimeo.com/62604492}

Slideshare

{@slideshare: Slideshare ID or URL}

Ví dụ

{@slideshare: http://www.slideshare.net/asanzdiego/markdown-slides-en}

Codepen

{@codepen: Codepen ID or URL}

Ví dụ

{@codepen: https://codepen.io/nickmoreton/pen/gbyygq}

Gist

{@gist: Gist ID or URL}

Ví dụ

{@gist: https://gist.github.com/JeffreyWay/207e3bfdb5cafff050a1d75dbf755a5c}

JSFiddle

{@jsfiddle: JSFiddle URL}

Ví dụ

{@jsfiddle: http://jsfiddle.net/kizu/zfUyN/}

Google slide

Đối với tài liệu bạn muốn chia sẻ từ Google slide thì bạn cần phải public tài liệu đó để mọi người có thể xem được, rồi dùng link tài liệu đã được public với cú pháp sau:

{@googleslide: document_link}

Ví dụ

{@googleslide: https://docs.google.com/presentation/d/1nJ65LUlu9k_tfuQJ4jq4z-qmqOQZ0DjKKw8wn5qnnFA/edit#slide=id.p}

Đối với những người mới sử dụng thì hẳn là chưa thể nhớ hết được những cú pháp của markdown, nhưng bạn hãy yên tâm vì bạn luôn có thể xem chỉ dẫn cú pháp markdown bằng cách click vào biểu tưởng dấu hỏi được đính ở phía trên của editor.

Công thức toán học

Bên cạnh các cú pháp Markdown phổ biến, Viblo còn hỗ trợ viết các công thức toán học theo cú pháp của TeXTeX.

Bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn tại bài viết Viết công thức toán học trên Viblo

Kết

Hy vọng thông qua bài hướng dẫn này bạn sẽ có được những bài viết không chỉ có chất lượng cao về nội dung mà còn có trình bày đẹp mắt và ấn tượng nữa nhé!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.