+3

[Viblo Deployment Day] Implementing AI - Challenges and Opportunities

Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển vượt bậc của các giải thuật Deep Learning và nhất là lượng dữ liệu dồi dào, máy tính ngày càng thông minh hơn có thể áp dụng trong các vấn đề khó như là phân loại, lái xe an toàn, nhận dạng đối tượng, nhận dạng khuôn mặt...

Đến với sự kiện "Deployment Day" lần này, diễn giả Nguyễn Thành Công, CEO của Datasection Vietnam, đã giới thiệu với chúng ta về những yếu tố cần thiết khi đầu tư vào Deep Learning, những khó khăn sẽ gặp phải trong quá trình triển khai, cũng như thành quả có thể đạt được. Thông qua bài thuyết trình, diễn giả hy vọng có thể giúp mọi người có một cái nhìn rõ ràng hơn, từ đó có thể thúc đẩy việc xây dựng được một cộng đồng AI đủ mạnh, để có thể triển khai được những bài toán lớn trong tương lai.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.