Ứng dụng thuật toán phân cụm K-means trong nhận diện chữ số viết tay

Bài này tôi sẽ giới thiệu một trong những thuật toán cơ bản nhất trong Học không giám sát - thuật toán K-means clustering (phân cụm K-means).


All Rights Reserved