0

Tuyển tập “cheatsheet” bộ câu hỏi cho developer

Bạn đã có bộ câu hỏi cho developer chưa? Đây là lần đầu tiên bạn phỏng vấn, bạn lo lắng không biết như thế nào để trả lời tốt các câu hỏi từ nhà tuyển dụng?

Bộ câu hỏi cho developer qua các vòng phỏng vấn

Câu hỏi cá nhân

Giới thiệu sơ lược về bản thân: giới thiệu ngắn gọn thông tin về bản thân của mình (tầm 2-3 phút) Kể thêm về một số dự án bạn đã từng tham gia, những thành tựu mà bạn đã được trong suốt quá trình làm việc. Bộ câu hỏi cho developer theo chuyên môn Dưới đây là bộ câu hỏi theo chuyên môn cụ thể:

Ngôn ngữ Java

Lập trình đối tượng là gì? Tính chất đặc thù của lập trình hướng đối tượng? Phân biệt While và doWhile Cách hoạt động của các Collection Framework như List , Map, Set, Queue, Stack,..? Phân biệt ArrayList , Linkedlist và Vector? Phân biệt ArrayList– Array, Linkedlist – Arraylist, Set – List, Override – Overload? Khái niệm về Generic? Ví dụ và lý do sử dụng? Phân biệt Abstract class và Interface? Khái niệm tham trị và tham chiếu? Ngoại lệ (Exception là gì)? Phân biệt Check và Uncheck exception? Thuật toán tìm kiếm nhị phân và thuật toán sắp xếp?

Câu hỏi về Git

Git fork là gì? Sự khác nhau giữa git fork, branch và clone? Phân biệt pull request và branch? Làm thế nào để revert previous commit trong git? Liệt kê ưu điểm của Forking Workflow? Phân biệt HEAD, working tree và index? Quy trình làm việc của Gitflow Workflow ra sao? Khi nào nên sử dụng git stash? Làm thế nào để loại bỏ một tập tin từ git mà không cần loại bỏ nó khỏi file system của bạn? Khi nào nên sử dụng git rebase thay vì git merge?

Câu hỏi về Database

Khái niệm Database? Các quan hệ trong database? Các loại Join trong database? Các khái niệm về Composite key, Transaction, Unique? Khoá chính – khóa ngoại là gì? Giải thích các Rule chuẩn hóa dữ liệu? Phân biệt Truncate, Delete , Drop? Phân biệt Having và Where?

Câu hỏi về Front-end

HTML, CSS, Bootstrap dùng để làm gì ? Sự khác nhau giữa Class và Id? Phân biệt các thuộc tính Position: Absolute, Fixed, Relative, Fixed, Static Khai báo <!DOCTYPE> trong HTML có tác dụng gì? Phân biệt Class vs ID như thế nào trong CSS? Phân biệt toán tử “==” và “===” trong Javascript? “this” trong Javascript dùng để làm gì? Đánh lừa bằng cách đặt tên function trùng với một function có sẵn của thư viện

Trên đây là tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất khi phỏng vấn dành cho developer. Hy vọng qua bài viết này, mọi người có thêm được những thông tin bổ ích và phỏng vấn thành công.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.