+3

Từng Bước Trở Thành Lập Trình viên Web - Kiến Thức Cần Trang Bị

Front End

1. HTML

HTML là bộ khung sườn chứa các thẻ DOM nhưng ở dạng thô sơ, sao khi học xong basic về HTML thì ta sẽ học qua CSS để tạo các animation đẹp cho website của mình nhé

 • Phân biệt thẻ Block với Inline
 • Nắm rõ danh sách các thẻ Block và Inline
 • Tham khảo https://validator.w3.org/ để biết quy tắc HTML validator để có thể viết đúng rules của HTML
 • Sao khi học xong basic HTML thì cần làm bài tập về dàn dựng layout đơn giản bằng HTML
 • HTML thach Pham

2. CSS

CSS rất mạnh trong việc style các thẻ HTML để có màu sắc và animate đẹp, dàn dựng layout mạnh mẽ, responsive để hiển thị cho tất cả các thiết bị với kích thước khác nhau

 • Cách nhúng CSS vào trang Web (gồm 3 cách viết CSS cơ bản: internal, external, inline style) css include
 • Các thuộc tính quan trọng của DOM liên quan tới CSS: id, class, tag ... keyword (css selector)
 • Dàn layout với CSS Gird, Flexbox CSS
 • Responsive CSS Responsive CSS
 • Bootstrap framework for CSS
 • Advandce: SCSS, LESS, TailwindCSS

3. JavaScript

JavaScript là trung tâm handle các sự kiện trên trang web. JavaScript còn làm được fullstack với server NodeJS. Tuỳ mục đích bạn muốn trở thành mà có hướng đi thích hợp. Trong khuôn khổ bài viết này mình chỉ giới thiệu các main topic để các bạn học cho có nền tảng nhất, từ đó sau này có thể học chuyên JavaScript Font End hoặc Back End.

Back End

1. PHP or NodeJs

PHP là ngôn ngữ lập trình thuần server, rất mạnh trong việc tạo ra các ứng dụng web và mobile (API). Những kiến thức bạn cần chuẩn bị để làm việc với PHP là:

 • Syntax basic
 • Array trong PHP
 • OOP trong PHP
 • PHP 7 feature
 • PHP PDO connect database( MySQL )
 • ResfulAPI PHP (tạo ra các public webserviecs or viết API cho ứng dụng mobile)
 • Advandce: Laravel framework

2. MySQL or MongoDB

MySQL hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, dùng để lưu trữ và truy vấn dữ liệu. Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ lập trình phía server (PHP, NodeJs, Python...) để kết nối và truy vấn data từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu này:

 • Main link : https://www.mysqltutorial.org
 • Thao tác với dữ liệu của bảng : select, update, insert, delete, truy vấn theo điều kiện (where), sắp xếp(order by), giới hạn (limit), gôm nhóm dữ liệu(group by), having
 • Thao tác với cấu trúc của bảng: data type trong mysql, alter table, index trong mysql.
 • Chọn storage-engines: MyISAM, InnoDB
 • Quan hệ giữa các bảng: Khoá ngoại, khoá chính, quan hệ 1 - nhiều, quan hệ 1 - 1, quan hệ nhiều - nhiều
 • Biết sử dụng Join trong MySQL
 • Advandce: eager loading, lazy loading

3. Linux, Apache2

Khi thao tác với Server thì môi trường Linux hay CentOS điều có những command riêng biệt để giao tiếp thông qua dòng lệnh trên terminal. Việc trang bị kiến thức cơ bản cũng là điều rất cần thiết để bạn có thể làm việc được.

Tổng kết:

Trên đây là những topic mà mình đã tổng hợp để các bạn có tìm hiểu và học tập để có kiến thức CƠ BẢN. Khi học xong 1 vòng tìm hiểu cơ bản các bạn nên học lại 1 vòng từ trên xuống dưới nhưng lần này cách nhìn nhận vấn đề của các bạn chắc hẳn đã khác lần trước. Đây là cách học mà 1 người có kinh nghiệm chỉ cho mình để có thể học và trở thành 1 lập trình viên. Thật ra lập trình không khó như bạn nghĩ bởi vốn dĩ những kiến thức này đã có rất nhiều trên mạng, và có rất nhiều trang web, kênh youtube việt nam và nước ngoài dạy rất hay. Khi muốn trở thành lập trình viên siêng không là chưa đủ, bạn cần biết cách học để không bị nhàm chán. Trên đây là những chia sẻ của mình trong quá trình học tập và làm việc trên tinh thần đóng góp và xây dựng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.